เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตลาดโบราณ 100 ปี

     ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองสุพรรณบุรี มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดเก้าห้อง มีลักษณะเป็นเรือนแถว สร้างด้วยไม้ สองชั้น หันหน้าเข้าหากัน มีทางเดินตรงกลาง 

ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

     ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เหมือนกับตลาดสามชุกร้อยปี เพราะในสมัยก่อน การเดินทางทางน้ำเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เนื่องจากถนนหนทางยังไม่คล่องตัวเหมือนในปัจจุบัน ตลาดเก้าห้องแห่งนี้จึงเป็นตลาดที่สำคัญ ที่พ่อค้า-แม่ค้าจากที่ต่าง ๆ เดินทางค้าขายและแวะมาพัก หรือนำสินค้ามาขึ้นที่นี่ ท่านที่สนใจอ่านประวัติความเป็นมาของตลาดเก้าห้อง คลิกที่นี่

     ตลาดเก้าห้อง ในปัจจุบัน อาจจะไม่คึกคักเหมือนในสมัยโบราณแล้ว แต่ก็ยังคงเก็บรักษาสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เท่าที่พอจะรักษาไว้ได้ ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปชมและศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยจากสถานที่จริงๆ

     แม้ว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลบางปลาม้า จะโปรโมทให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบ แต่จำนวนผู้คนที่เข้ามาชมตลาดเก้าห้องนี้ยังไม่มากนัก ดังนั้นที่ตลาดเก้าห้องนี้จึงไม่ได้เปิดทุกๆ วันเหมือนตลาดเก่าที่อื่นๆ จะเปิดตลาดเพียงวัน เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ประมาณเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.เท่านั้น

     การเข้าชมตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะเข้าชมกันที่ตลาดบนก่อน แล้วจะเดินตามทางเชื่อมไปยังตลาดกลาง และตลาดล่างตามลำดับ ส่วนสถานที่เด่นๆ ที่ควรไปชมนั้นก็ดูได้จากแผนผังตามรูปครับ

ตลาดเก้าห้อง 100 ปี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

* หมายเหตุ : ภาพประกอบเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาพเก่า ที่ถ่ายเมื่อเดือน กันยายน 2555

* หมายเหตุ : ภาพประกอบเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาพเก่า ที่ถ่ายเมื่อเดือน กันยายน 2555

share now