เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

kaseal

     เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย (เขื่อนดินที่ยาวที่สุดคือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) กั้นลำห้วยกระเสียวตั้งอยู่ที่ บ้านนาตาปิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน

ข้อมูลเขื่อน

     ยาว 4,250 เมตร
     สูง 32.5 เมตร
     ความกว้างที่สันเขื่อน 8 เมตร
     พื้นที่ผิวน้ำ 35 ตารางกิโลเมตร
     ปริมาตรน้ำเก็บกัก 240 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ +87.00 เมตร รทก.
     ปริมาตรสูงสุด 390 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ +90.64 เมตร รทก.

การใช้ประโยชน์

-ใช้ในการเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
-เป็นพื้นที่ประมง
-เป็นแหล่งท่องเที่ยว